Tikslas - Išanalizuoti iš moderniųjų laikų istorinės perspektyvos dabartinių Lietuvos – Rusijos santykių problematiškumą, išnagrinėti regioninės geopolitikos Rytų Pabaltijyje pagrindus.
Santrauka - Nagrinėjamas tautinės nepriklausomos Lietuvos valstybės susiformavimas, atskleidžiamas išorinių veiksnių (Rusijos ir Vokietijos) poveikis, tyrinėjamos modernios Lietuvos užsienio politikos ypatybės, sąlygotos pagrindinių Lietuvos valstybės pažeidžiamumo veiksnių. Ypatingas dėmesys bus skiriamas Rusijai, kaip tarptautinės politikos veikėjai, ypač jos konfliktinei koegzistencijai su Vidurio Rytų Europos regiono (bei Pabaltijo subregiono) šalimis. Kurso metu bus nagrinėjamos Lietuvos sutartys su Rusija, sudarytos 1920, 1926, 1929, 1931, 1934, 1939 ir 1991 m., pateikiama tų sutarčių teisinė, politinė - diplomatinė analizė, sutarčių interpretacijų variantai ir jų istorinio atsiminimo fenomenas.