Kurso tikslas – supažindinti su pagrindiniais archeologijos mokslo principais, problematika ir tyrimo metodais, perteikti pagrindines žinias ir gebėjimus, suteiksiančių galimybę profesionaliai tęsti studijas šioje srityje bei atlikti archeologinius tyrinėjimus.
Santrauka - Kurso metu bus vykdomas tokiems tyrimams būtinas pradinis pasirengimas – kaupiamas tam tikrų specializuotų žinių ir gebėjimų bagažas. Bus įsisavinti ne tik klasikiniai tyrimo būdai ir metodai, naudojami archeologiniuose tyrinėjimuose, bet bus gebama naudotis ir tokių modernių technologijų kaip aero fotografijos, povandeninė archeologijos, geofizikos ir kt. pasiekimais. Išklausius kursą, studentai bus įgiję teorinių žinių, reikalingų būsimiems praktiniams archeologiniams tyrinėjimams.