Nacionalizmo tyrimuose vokiškasis nacionalizmas yra tapęs modeliu, atskaitos tašku ir kartu daugybės akademinių diskusijų objektu. Šis sandas analizuoja sąvokų „vokietis“, „vokiškumas“ ir „Vokietija“ turinio kaitą, vokiečių nacionalizmo istoriją nuo ankstyvųjų naujųjų laikų iki Berlyno sienos griūties. Paliečiami kontraversiškieji vokiečių nacionalizmo tyrimų klausimai: dėl vokiečių „ypatingojo kelio“ (Sonderweg), vokiečių nacionalizmo išskirtinumo, kraštutinio nacionalizmo atmainų ir sąsajų tarp vokiečių nacionalizmo ir nacionalsocializmo.