Tikslas - Gilinti konfesinio gyvenimo ir kultūros kaitos ankstyvaisiais naujaisiais amžiais pagrindinių tendencijų pažinimą, aptarti visuomenės modernėjimo XVI a. veiksnius ir stabdžius.
Santrauka - Teoriniu lygiu nagrinėjamos pagrindinės kultūrinių-konfesinių sampratų grupės, svarbiausios konfesinio gyvenimo ir kultūros kaitos teorijos bei jų konceptai, subkultūrų formavimosi veiksniai. Reformacija LDK ir Prūsijos Kunigaikštystėje nagrinėjama bendrojo jos vyksmo Europoje kontekste, išryškinant ir specifinius bruožus. Nagrinėjama problematika pateikiama bendrame konfesionalizacijos procesų kontekste, lyginamos bendrosios tendencijos, nagrinėjamas specifinių apraiškų turinys bei šių veiksnių poveikiai visuomenės, kultūros raidai, modernėjimo postūmiams.