Tikslas - Sando tikslas supažindinti su gyvulių, gyvūnų, paukščių ir žuvų skeletais, bei išmokyti interpretuoti osteologinę medžiagą.
Santrauka - Zooarcheologijos mokslas ir naudojami terminai bei jų santraukos. Zooarcheologinės medžiagos tyrimų metodika ir jos apžvalga. Makroskopinė ir mikroskopinė kaulų analizė ( skeleto kaulai, dantys). Kaulinio audinio makroskopinė ir mikroskopinė struktūra. Naminių gyvulių ir laukinių gyvūnų skeleto sandara ir ypatumai. Paukščių skeleto ypatumai. Žuvų griaučių skirtumai. Kaulų patologijos. Įvairiais laikotarpiais datuojamų dirbinių ir įrankių iš kaulo ir rago analizė bei interpretacija. Osteoarcheologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. Naminiai gyvuliai, jų prijaukinimo procesas Lietuvoje ir Rytų Pabaltijo bendruomenėse.