Kurso tikslas – supažindinti studentus su viduramžių Europos pradžios, raidos, iškilimo ir vertinimo problemomis, vėlyvosios antikos epochos (IV-VIII a.) ir ankstyvųjų viduramžių (VIII-XI a.) kultūros, politinės istorijos, ekonomikos, socialiniais ir religiniais pagrindais. Kurse nagrinėjamas viduramžių epochos laikotarpis nuo V a. iki XI a., politinės-teisinės, ekonominės-socialinės, religinės istorijos bei tradicinės viduramžių kultūros istorijos pagrindai bei istoriografines koncepcijos: H. Pirenne ir I. Wood vėlyvosios antikos koncepcija, valstybių susidarymas vėlyvosios Antikos epochoje, Merovingų bei Karolingų karalystės ekspansijos kryptys, Bizantijos imperijos politinė genezė, viduramžių politinės teorijos (Retranslatio/renovatio imperii Romanorum), Tautų kraustymąsis, barbarų-federatų „romanizavimo“ problematika, socialinių sluoksnių išsikristalizavimas, feodalizmo koncepcijos (M. Blocho, G. Dyby, S. Reynolds ir kit.), miestų genezė, asketizmo sąjūdžio raida, Europos christianizacijos etapai ir kryptys, perteikiant tradicinės ankstyvųjų viduramžių kultūros esminiais bruožus, lotynų kalbos įsigalėjimo momentus. Kursą sudaro 16 skyrių ir virš 10 seminarinių užduočių. Studentams pristatoma literatūra yra lietuvių, anglų, vokiečių, rusų kalbomis.