Kurso tikslas – išdėstyti politinės-teisinės, ekonominės-socialinės, religinės istorijos bei tradicinės viduramžių kultūros istorijos pagrindus bei istoriografines koncepcijas: karaliaus valdžios ir naujosios biurokratijos atsiradimą; Vormso konkordatą, politinių visuomeninių struktūrų genezę Prancūzijoje ir Anglijoje, viduramžiškų „nacionalinių“ valstybių Prancūzijoje, Anglijoje, Vokietijoje formavimąsi, Avinjono popiežių nelaisvės ir kt.; perteikti ekonominę-socialinę istoriją, demografinius ir ekonominius santykius ir kt.; išanalizuoti krikščionybės raidos istoriją nuo pontifikato reformų iki pat XV a. reformų ir Naujojo Pasaulio atradimo, išanalizuoti viduramžių ekonomikos tendencijas, J. Huizingos „viduramžių rudens“ koncepciją, miestų, kaip ekonomikos ir kultūros (universitetų) židinių tapsmą ir pan. Kursą sudaro 16 skyrių ir virš 10 seminarinių užduočių. Studentams pristatoma literatūra yra lietuvių, anglų, vokiečių, rusų kalbomis.