Pagrindinis sando tikslas - Įsisavinti karo istorijos istoriografiją ir jos metodologiją. Gebėti jas tinkamai taikyti.
Santrauka - Karo istorija ilgą laiką buvo suprantama kaip išskirtinai su mūšiais ir kariuomenėmis susijusi tematika. Tačiau ilgainiui, nuo XX a. 7-8 deš. toks traktavimas imtas laikyti pasenusiu. Pradėjus taikyti multidisciplininę prieigą karo istorija suvokiama žymiai platesniame kontekste. Karai savo prigimtimi trunkantys fiksuotą laiko tarpsnį, apima problematikos požiūriu platų tyrimų lauką ir leidžia naudoti metodologine prasme labai įvairią prieigą.