Pagrindinis kurso tikslas: suprasti pagrindinius baltų ir jų kaimynų materialinės kultūros bruožus; visuomenės ekonominę organizaciją ir socialinės struktūrą bei pasaulėžiūrą; Pabaltijo savitumą to meto Europos kontekste.
Kurse nagrinėjama baltų ir jų kaimynų materialinės kultūros, laidosenos, socialinė-ekonominės visuomenės struktūros, pasaulėžiūros raida apimantį beveik 800 metų laikotarpį. Aptariamos chronologinės nagrinėjamų laikotarpių ribos, istoriografija ir antikiniai rašytiniai šaltiniai apie aisčius/baltus ir jų artimiausius kaimynus, akcentuojant pagrindinius romėniškojo ir tautų kraustymosi laikotarpių įvykius turėjusius įtakos baltų kraštams.