Rentgeno, kompiuterinės tomografijos, branduolių magnetinio rezonanso, ultragarso, branduolinės medicinos vaizdų formavimo fizikiniai principai, jų techninė realizacija ir praktinis panaudojimas. Radiologinių vaizdų kokybė ir ją įtakojantys faktoriai. Radiologinės tarnybos darbo organizavimo principai. Kryptingas radiologinių vaidų technologijų taikymas užtikrinant radiacinę saugą tiriamiesiems ir darbuotojams.