Supažindinama su telemedicinos taikymo sritimis ir paslaugų formomis. Apžvelgiami komunikacijų tinklai, analizuojamas jų panaudojimas medicininės informacijos perdavimui. Nagrinėjami medicininės informacijos tipai (kaip antai: teksiniai duomenys, matavimai, signalai, vaizdai ir kt.), jų tarpusavio sąryšiai, atitinkami duomenų standartai ir formatai. Supažindinama su telemedicinos ir e.sveikatos sistemų architektūros principais ir tarpusavio sąveikos metodika. Aptariamos distancinio mokymo ir telekonferencijų technologijos, darbo tinkle organizavimas. Pristatomi trimačiai medicininių objektų geometriniai modeliai ir vizualizavimo principai.