Suteikiamos žinios apie lokalių kompiuterių tinklų veikimo principus, kliento ir darbo stoties sąveikos principus, išsiaiškinami duomenų maršrutizavimo bei kompiuterių tinklų valdymo principai. Ugdomi gebėjimai: pagal užsakovų pageidavimus projektuoti lokalius kompiuterių tinklus; konfigūruoti tinklo įrenginius, suderinant juos darbui tinkle.