Gilinamos magistrantų žinios apie paskirstytų sistemų projektavime ir moksliniuose tyrimuose naudojamus analitinius ir imitacinius formaliuosius metodus, jų svarbą šiuolaikinėse informacinėse sistemose bei verslo ir paslaugų sektoriuose. Analizuojamos sparčiai besivystančios debesų kompiuterijos, sensorinių tinklų, P2P paslaugos. Nagrinėjami modernūs paskirstyti algoritmai ir modeliai, skirti sinchronizavimui, lokalizavimui, vientisumo užtikrinimui, duomenų replikavimui. Veikimo korektiškumui įvertinti aptariamos naudojamos saugumą ir patikimumą užtikrinančios priemonės, tarpinė programinė įranga. Nagrinėjami paskirstytų sistemų kūrimo metodai, analizuojamos dažniausiai pasitaikančios klaidos ir jų išvengimo metodai, tyrinėjamos tarp mokslinės bendruomenes ir komerciškai populiarių sistemų atvejų analizės.