Įgyjamos žinios apie erdvinių statistinių duomenų analizę ir prognozavimo metodus bei jų taikymą gamtos moksluose. Praktinių užsiėmimų metu vystoma studento patirtis derinant teorijos ir praktikos elementus, bei gebėjimas savarankiškai spręsti realių sistemų matematinio modeliavimo bei eksperimentinių duomenų analizės uždavinius, panaudojant šiuolaikines informacines technologijas (R aplinką) ir interpretuoti gautus rezultatus.