Studentai išmoksta suvokti visuotinio interneto architektūrą, galimas technologijas ir kurti vietos informavimo ir vietos nustatymu grindžiamas paslaugas. Suteikiamos žinios kaip atvaizduoti virtualią realybę programinėmis priemonėmis. Įgyjamas konteksto supratimo ir atvaizdavimo programinėmis priemonėmis patyrimas. Išmokstama taikyti saugos priemones ir įvertinti pasitikėjimo laipsnį.