Sandas skirtas bakalauro studijoms. Supažindinama su išskirstytų (koorporacinių) sistemų kūrimu, apimami praktiniai išskirstytų sistemų kūrimo su Java aspektai. Susipažystama su kelių lygių architektūra, CORBA, XML, EJB, JDBC, IDL,  J2EE ir kitomis technologijomis skirtomis kurti išskirstytas(koorporacines) sistemas.