Programų sistemų inžinerojos kurso tikslas supažindinti studentus su šiuolaikinėmis technologijomis ir įvairių mokslo sričių žiniomis taikomomis programų sistemų kūrimui.