Kurse nagrinėjami duomenų bazių sistemų bendrieji principai. Apžvelgiamas DB technologijos vystymasis, hierarchinis, tinklinis, reliacinis duomenų modeliai, duomenų bazių valdymo sistemos (DBVS) struktūra ir funkcijos. Analizuojamas DB kūrimo ciklas: analizė (dalykinės ir probleminės srities), projektavimas, realizacija. DB architektūra, išorinis, koncepcinis, ir vidinis lygiai. Supažindinama su ER-modeliu, duomenų srautų diagramomis, esybių gyvavimo ciklo metodais. Nagrinėjami duomenų vientisumo klausimai, normalizacija. Supažindinama su programavimo kalbomis, skirtomis duomenų valdymui, reliacine algebra, reliaciniais skaičiavimais, pagrindinėmis SQL komandomis.