Kurso tikslas - išmokyti būsimuosius specialistus surasti naujausius techninius sprendinius mokslinėje - techninėje bei patentinėje informacijoje. Supažindinti su patentiniais tyrimais, jų atlikimo metodika. Taip pat supažindinti su galiojančiais patentiniais įstatymais, pramonės nuosavybės objektais bei jų apsauga. Visi šie klausimai techniniams darbuotojams ypač aktualūs dabar, kai yra daug smulkių firmų ir įmonių, neturinčių kvalifikuotų patentinių darbuotojų. Dalyko žinios padės surasti reikiamą mokslinę – techninę informaciją vėlesnėse studijose, atliekant kursinius bei diplominį darbus, o taip pat darbinėje ir kūrybinėje veikloje. Patentinių įstatymų žinojimas padės įforminti, teisiškai apsaugoti bei realizuoti sukurtus techninės kūrybos rezultatus.