Įvadinis dalykas yra skirtas pirmo kurso informatikos studentams. Pagrindinis dalyko tikslas yra supažindinti studentus su programavimo kalbomis ir elementariais programavimo uždaviniais. Paskaitų metu studentai mokosi kurti programas Pascal ir C kalbomis.