Suteikti studentams pagrindų žinias apie informacijos sistemų ir duomenų bazių sandarą, savybes, kūrimo praktinius metodus ir išmokyti naudoti juos paprastų aplinkotyros uždavinių sprendimui.