Hidrobiologija tai fundamentalus dalykas biologijos ir ekologijos specialybių studentų paruošimo programoje. Šiame kurse nagrinėjamos svarbiausios vandens ekosistemų funkcionavimo koncepcijos, abiotinių veiksnių poveikis vandenų organizmams, jų ekologinės grupės ir gyvybės formos, vandens telkinių produktyvumą lemiantys procesai, jūros ir gėlo vandens telkinių užterštumo problemos. Ypatingas dėmesys skiriamas Baltijos jūros ir Kuršių marių ekosistemoms. Studentai supažindinami ne tik su klasikinėmis hidrobiologijos koncepcijomis, bet ir su naujausiais pasiekimais šioje sparčiai besivystančioje mokslo disciplinoje. Teorinės paskaitos iliustruojamos vaizdine medžiaga iš Klaipėdos universiteto mokslininkų ekspedicijų Baltijos jūros regione bei Arkties ir Ramiajame vandenynuose.