Mokslinių tyrimų pagrindai skirti supažindinti magistrantus su mokslinių tyrimų rekreacijos ir turizmo srityje kryptimis, bei žymiausių mokslininkų darbais. Pateikiami turizmo ir rekreacijos mokslų ontologija, metodologija bei epistemologija. Analizuojami paradigmų, metodologijų, metodų ir tyrimo planų praktiniai aspektai, bei jų pritaikymo galimybės magistrantų baigiamuosiuose moksliniuose darbuose.