Sando tikslas – supažindinti su sociologinių tyrimų metodikos pagrindais; kiekybiniais ir kokybiniais tyrimais, tyrimo etapais, apklausų metodais, tyrimo rezultatų apdorojimu ir jų analizės metodais, stebėjimo, eksperimento tyrimais. Išmokyti parengti sociologinio tyrimo programą.