Kurso metu studentai įgys sisteminių žinių apie gyventojų sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą, būdus kaip pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę, išmokti įvertinti aplinkos veiksnių galimą įtaką sveikatai, pašalinti arba sumažinti aplinkos veiksnių žalingą įtaką gyventojų sveikatai, išmokti identifikuoti, analizuoti ir praktiškai spręsti aplinkos kokybės ir gyventojų sveikatos rizikos klausimus.