Supažindinti studentus su šiuolaikinės epidemiologijos pritaikymu profilaktikoje ir klinikinėje praktikoje bei epidemiologijos svarba visuomenės sveikatos srityje. Pristatyti skirtingas epidemiologijos rūšis, surasti epidemiologijos vietą, planuojant bei įgyvendinant sveikatos politiką nacionaliniame bei tarptautiniame lygyje. Išmokyti ir stiprinti gebėjimus sudėtingesnių biostatistikos analizės metodų taikymo galimybes, kompiuterinių programų paketų rūšis ir jų panaudojimo ypatumus. Teorines žinias įtvirtinti praktiniais užsiėmimais, planuojant mokslinį epidemiologinį tyrimą, renkant duomenis, vertinant jų patikimumą bei interpretuojant statistinės analizės rezultatus statistinių kompiuterinių programų pagalba, pristatant ir atvaizduojant gautus rezultatus, išvadas.