Įvadinės žinios apie vaizdų formavimo medicinoje principus: elektromagnetinės ir akustinės energijos perdavimas per kūną, branduolinė medicina. Medicininių vaizdų kompiuterinio apdorojimo ir interpretavimo metodų pagrindai: histograminiai vaizdų pagerinimo metodai, dvimačiai tiesiniai filtrai vaizdo plokštumoje arba erdvinių dažnių srityje. Tiesiniai ir netiesiniai skaitmeniniai vaizdo apdorojimo filtrai. Dvimačių vaizdų segmentavimas. Binarizavimas (slenksčiavimas) kaip atskiras segmentavimo atvejas. Geometrinės operacijos ir jų taikymas. Matematinės morfologijos pradmenys. Vaizdo analizė taikant atpažinimo metodus: požymių išskyrimas.