Supažindinti ir išmokti taikyti biostatistikos metodus, vykdant duomenų analizę bei jų praktinį realizavimą. Išmokti analizuoti ir vertinti moksliniuose leidiniuose skelbiamas žinias, rezultatų kokybę. Teorines žinias įtvirtinti praktiniais užsiėmimais, atliekant biostatistinę analizę kompiuteriniais duomenų analizės paketais, bei atliekant literatūros apžvalgą. Suteikti žinių ir praktinių įgūdžių rengiant mokslines publikacijas, tinkamai pateikiant statistinės analizės rezultatus bei jų atvaizdavimą.