Kurso metu studentai supažindinami su pagrindinėmis aplinkos problemų priežastimis ir požiūrio į aplinką kitimu. Nagrinėjami pagrindiniai ekotechnikos principai ir pateikiami pavyzdžiai, kaip jie gali būti pritaikomi įvairiose žmogaus veiklos srityse.