Tai specialiųjų inžinerijos pagrindų dalykas, kurio tikslas - įgyti procesų ir įrangos modeliavimo ir projektavimo žinių. Šiuo studijų sandu studentams suteikiamos kompiuterinio modeliavimo žinios skirtos studentų supažindinimui su parametrinių detalių bei mazgų kūrimu, brėžinių generavimu iš sukurtų modelių. Įgyjama erdvinio modeliavimo patirtis, išugdomi gebėjimai susiję su trimačiais modeliais, jų surinkimo vienetų projektavimu ir konstravimu. Įgijami procesų modeliavimo gebėjimai panaudojant SolidWokrs Flow simulation ir Flow 3D programines įrangas