Analizuojama socialinio palaikymo samprata ir struktūriniai jo komponentai. Socialinis palaikymas analizuojamas krizės įveikimo, tarpasmeninio bendravimo bei socialinio konstruktyvizmo teorijų kontekste, apžvelgiami jo psichologiniai aspektai. Aptariami šio reiškinio ypatumai įvairių filosofinių – teorinių krypčių ir kultūrinių kontekstų atžvilgiu. Analizuojama socialinio palaikymo svarba sprendžiant šeimos tarpusavio santykių, tėvų – vaikų santykių, ar nusikalstamumo prevencijos problemas. Pristatomi socialinio palaikymo organizavimo ir stiprinimo metodai. Socialinio palaikymo kontekste analizuojamas kliento stiprybes akcentuojantis socialinio darbo modelis.