Strateginis planavimas yra strateginio valdymo elementas, kurio rezultatas yra parengta strategija. Strateginis planavimas Lietuvoje yra pirmoje vietoje tarp naudojamų vadybos įrankių. Bakalauro studijose turizmo planavimą įsisavinę studentai įgyja teorines žinias apie strateginį planavimą, susipažįsta su Lietuvos bei užsienio šalių įstaigų praktika rengiant bei įgyvendinant stareginius planavimo dokumentus turizmo srityje. Studentai įgauna praktinių planavimo įgūdžių, būtinų rengiant turizmo sryties planavimo dokumentus.