Kurso tikslas – studentai supažindinami su socialinio darbo metodologija, su socialinio darbo kaip mokslo ir praktinės veiklos metodais, analizuojamas socialinio darbo teorijos ir praktikos ryšys, remiantis socialinio konstruktyvizmo idėjomis. Pristatoma pozityvistinė filosofinė kryptis socialinio darbo teorijoje ir postmodernistinės kritikos pagrindiniai bruožai. Aptariami socialinio darbo praktikos teoriniai modeliai: jų kilmės šaltiniai bei aktualumas socialinio darbo praktikai. Studentai skatinami analizuoti socialinio darbo procesą, pagal pasirinktą modelį, teikiant socialinę pagalbą individams, grupėms, bendruomenėms.