Studentai supažindinami su rekreacijos ir turizmo renginių reikšme rekreacijos procese ir turizmo srityje: rekreacinės veiklos tipologizavimu, renginių samprata ir rūšimis, įstatymine baze, renginių turizmu, žymiausių renginių Pasaulyje, Europoje ir Lietuvoje statistiniais rodikliais. Pratybų/išvykstamųjų paskaitų metu vystoma studento patirtis, skirta teorijos ir praktikos elementams derinti šioje srityje: stebint/analizuojant renginių išteklius,įrenginius, vartotojus, renginių pasiūlos/paklausos ypatumus,tendencijas ir kūrybiškumą, renginių organizavimo ypatumus ir problemas,renginių planavimą, vadybą, marketingo priemones. Ugdomi gebėjimai kurti originalius renginių sumanymus,projektus.