Teorinių užsiėmimų metu įsisavinamos: teorinės tradicinės ekonomikos žinios; darnios ekonomikos žinios; paslaugų ekonomikos žinios; rekreacijos ir turizmo ekonomikos žinios. Praktinių užsiėmimų, seminarų metu įgyjama praktinė studentų patirtis vertinti bei naudoti turizmo planavimo dokumentus, įvairius rekreacijos ir turizmo statistinius duomenis, rodiklius, tyrimų rezultatus rekreacijos ir turizmo įstaigos ekonomikos ir ekonominės raidos/ perspektyvos aspektu. Taip pat gebama atlikti rekreacijos ir/arba turizmo įstaigos ekonominius vertinimus ir numatyti ekonomines perspektyvas.