Kurso tikslas – atskleisti socialinio darbo su individu ir grupe sampratas, remiantis psichologinės ir sociologinės pakraipos socialinio darbo praktinių modelių teorinėmis prielaidomis. Analizuojamos socialinio darbo intervencijos į individų tarpusavio sąveikas. Nagrinėjami socialinio darbo su individu proceso etapai. Aptariami kliento konsultavimo aspektai. Studentai supažindinami su grupės rūšimis socialiniame darbe. Pristatomas darbo su grupe daugiasluoksniškumas, gilinamasi į grupės narių tarpusavio santykių raidą. Studentai skatinami plėtoti profesines kompetencijas, analizuoti savo vertybines nuostatas bei laikytis profesinės etikos kodekso.