Studijų metu suteikiamos kompleksinės žinios apie bažnyčios vaidmenį socialiniame darbe. Supažindinama su šio darbo istorija, sąvokomis, terminais. Akcentuojamas Biblijoje suformuluotas ir Bažnyčios praktikoje įtvirtintas požiūris į žmogų, vertybes, socialines problemas ir jų sprendimų būdus. Siekiama aktualizuoti pasaulinėje praktikoje jau įtvirtintus krikščioniškojo darbo metodus. Ugdomi metaanalizės metodo taikymo gebėjimai, aiškinantis krikščioniškojo socialinio darbo pagrindus.