Nuotolinių kursų rengimo įvadas:
1. Kurso parengimo Virtualiojoje mokymosi aplinkoje  Moodle: mokymosi medžiagos ir užduočių pateikimas; atsiskaitymai ir vertinimas.
2. Nuotolinių paskaitų vedimas platformoje ZOOM