Siekiama suprasti senėjimo priežastis bei prevencijos mechanizmus, kuriant sąlygas, būtinas sėkmingam senėjimui ir senatvei. Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu analizuojami pagyvenusių žmonių poreikiai, senatvė, senėjimas, pagalbos organizavimas pagyvenusiems žmonėms. Išklausęs šį kursą, studentas turi gebėti suprasti senėjimo problemų ištakas ir jų sprendimo mechanizmus per sąsajas su visuomenės socialinės, politinės, kultūrinės raidos procesais; t.p. turi gebėti kritiškai mąstyti analizuojama tema.