Kurso tikslas - supažindinti studentus su socialinio darbo profesine veikla, išskiriant socialinio darbo kaip mokslo ir praktinės veiklos metodus. Aptarti socialinio darbo teorinių modelių taikymo galimybes praktikoje. Analizuoti socialinio darbo kaip problemų sprendimo procesą, dirbant individualiai su klientu, grupėje ar bendruomenėje. Aktualizuoti specialistų bendradarbiavimą, teikiant sisteminę pagalbą klientui. Skatinti savęs pažinimą, ugdytis savirefleksijos įgūdžius, plėtojant profesines kompetencijas.