Teorinių užsiėmimų metu įsisavinamos:
teorinės tradicinės ekonomikos žinios;
darnios ekonomikos vystymosi žinios;
paslaugų ekonomikos žinios;
rekreacijos ir turizmo ekonomikos žinios.
Praktinių užsiėmimų, seminarų metu įgyjama praktinė studentų patirtis vertinti bei
naudoti turizmo planavimo dokumentus, įvairius rekreacijos ir turizmo statistinius
duomenis, rodiklius, tyrimų rezultatus rekreacijos ir turizmo įstaigos ekonomikos ir
ekonominės raidos/ perspektyvos aspektu.
Taip pat gebama atlikti rekreacijos ir/arba turizmo įstaigos ekonominius vertinimus
ir numatyti ekonomines perspektyvas.