Supažindinama su apgyvendinimo paslaugų istorine raida Lietuvoje ir pasaulyje, nagrinėjami faktoriai, darantys įtaką apgyvendinimo paslaugų raidai, aptariami šiuos reiškinius įtakojantys pokyčiai. *Išaiškinami vadybos ir komunikavimo principų taikymo metodai apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų valdyme ir administravime. *Nagrinėjama vidinė apgyvendinimo įstaigos valdymo sistema bei išorinė konkurencinė aplinka ir tai įtakojantys veiksniai. *Aptariama visuomenės raidos įtaka apgyvendinimo paslaugų verslui, apgyvendinimo paslaugų reikšmė šiuolaikinėje visuomenėje, apgyvendinimo sektoriaus vystymosi perspektyvos.