Supažindinti studentus su turistinių vietovių konkurencingumo stiprinimu, turizmo išteklių tausojančiu naudojimu, jų įvairove ir darnios plėtros ypatumais. Baigę šį kursą studentai turi: 1. Išmanyti turizmo vietovių konkurencingumo stiprinimo ir tvarios plėtros bei turizmo tausojančio išteklių naudojimo principus. 2. Mokėti panaudoti strateginio planavimo ir kitus analizės metodus stiprinant turistinės vietovės konkurencingumą rinkoje. 3. Gebėti kompleksiškai analizuoti turistines vietoves, įžvelgti dar nepanaudotus jų išteklius, naujus jų panaudojimo būdus ir perspektyvas.