Pateikiama matematinio modelio samprata ir klasikinių matematinių ekonomikos modelių pavyzdžiai. Nagrinėjami tiesinio programavimo uždavinių sprendimo metodai bei jų ekonominė interpretacija. Supažindinama su sprendimų priėmimo uždaviniais, apžvelgiami lošimų teorijos metodai. Supažindinama su netiesinio ir dinaminio programavimo metodų taikymais ekonomikoje, nagrinėjami atsargų valdymo uždaviniai.