Matematinio inžinerinių sistemų modeliavimo kurse nagrinėjamos šiuolaikinių inžinerinių sistemų struktūros, elementai, jų tarpusavio ryšiai bendroje informacinėje sistemoje bei matematinis sistemų modeliavimas; matematiniai sistemų analizės principai ir metodai; teorinės mechanikos metodai. Analizuojamos inžinerinės sistemos ir dinaminės jų savybės. Nagrinėjami fiziniai, dinaminiai ir matematiniai šių sistemų modeliai, sudaryti įvairiais metodais. Suteikiama išsamių žinių apie matematinį sistemų aprašymą ir skaičiavimo metodus bei ugdomi gebėjimai jas taikyti inžinerinėje praktikoje. Išmokstama naudotis bendrąja metodologija sistemoms tirti, panaudojant masių ir standumo matricas.