Dalyko tikslas - suteikti žinias apie aplinkos apsaugos vadybos sistemų paskirti ir principus, formuoti supratimą apie būtinybę organizuoti ūkinę veiklą visuomenės subalansuoto vystymosi kryptimi. Išugdyti gebėjimus analizuoti tiriamo objekto aplinkosauginius aspektus, gamtinių išteklių naudojimą, saugojimą, vystyti praktinius įgūdžius aplinkosaugos valdymo srityje. Specifiniai tikslai: suteikti galimybę atlikti objektų ekologinį – ekonominį įvertinimą. Studentai mokomi surinkti informaciją apie objektą, atlikti medžiagos ir energijos balanso analizę ir pateikti ne tik objekto vertinimą bet ir pasiūlyti kai kurių aplinkosauginių problemų sprendimo būdus.