Puslapis: () 1 2 3 4 5

Atliekant rinkodaros tyrimus gaunama informacija padeda nustatyti veiklos rinkoje galimybes, strategijas ir problemas, ja remdamasi įmonė ne tik vertina ir tobulina rinkodaros veiklą, bet ir koreguoja savo bendruosius veiklos tikslus ir prioritetus. Pasinaudojus atitinkamais rinkodaros tyrimo metodais ir būdais galima surinkti daugiau informacijos apie įmonės kuriamo produkto vartotojus ir konkurentus. Rinkodaros tyrimai suteikia grįžtamojo ryšio informacijos apie rinkodaros veiklos trūkumus ir padeda įvertinti naujas galimybes tam tikrose rinkose.

Dalykas „Inovacijų valdymas“ skirtas istorijos specialybės studentų tarpdisciplininių žinių gilinimui ir plėtrai. Studentai supažindinami su inovacijų plėtojimo problemomis ir prioritetais bei jų pritaikymo galimybėmis vykdant mokslinius tyrimus bei organizuojant veiklą, įvairaus tipo organizacijose. Inovacijų valdymo dalykas padeda suvokti inovacijų ir inovacijų strategijų sąvokas, pagrindinius inovacinių strategijų formavimo tikslus bei uždavinius. Taip pat supažindina studentus su metodikomis, kurios skirtos rengti ir įgyvendinti inovacijų strategijas. Kurse nagrinėjami naujausi ir perspektyvūs inovacijų strategijų modeliai. Taip pat analizuojami autorių teisių apsaugos būdai ir metodai, bei naujovių įgyvendinimo socialinės ir ekonominės pasekmės. Akcentuojamas „tolydžios plėtros“ požiūris ir svarba šiuolaikinei visuomenei.

Inovacijų strategijų kurso tikslas – įsisavinti pagrindinius inovacijų strategijų modelius ir suvokti inovacinių strategijų modelių taikymo galimybes praktikoje. Įsisavinamas “trigubos spiralės” veiksnių modelis ir nacionalinės inovacinės sistemos elementai. Įsisavinami globalinės ekonomikos strategijos, konkurencijos, įmonių inovacinių strategijų ir patentinio–licencinio darbo modeliai ir jų taikymas. Visų inovacijų strategijų modeliuose naudojami pramoninės nuosavybės objektai. Seminarams savarankiškai analizuojami straipsniai iš duomenų bazių.

Puslapis: () 1 2 3 4 5