Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sandas skirtas susipažinti su operacinės sistemos Windows ir Microsoft Office programų paketo galimybėmis, jo panaudojimu rašant mokslinius tiriamuosius darbus. Daug dėmesio skiriama teksto rinkimui, jo apipavidalinimui, specialybės teksto (specifinių simbolių) problemoms, statistinių lentelių ir diagramų sudarymui, jų įterpimui į tekstą ir pan. Susipažįstama su įvairiais failų formatais ir juos palaikančiomis programomis. Mokoma priderinti savo reikmėms Windows darbo lauką, tvarkyti (kurti, kopijuoti, perkelti, siųsti, naikinti, atstatyti ir pan.) rinkmenas (failus), jas įrašyti į įvairias laikmenas (kietąjį diską, diskelius, kompaktines plokšteles).

Aiškinama skaitmeninių žodynų struktūra, mokoma naudotis žodžių, jų formų paieškos ir vertimo galimybėmis. Supažindinama su virtualiąja mokymosi aplinka – mokoma joje bendrauti, ieškoti ir perduoti informaciją.

Su taikomosiomis programomis susipažįstama dirbant praktinius darbus.

Sandas skirtas supažindinti su lotynų kalbos gramatine sistema, išmokti skaityti ir versti lotyniškus tekstus, susipažinti su medicinine literatūra lotynų kalba, sentencijomis. Kurso metu formuojamas žodynas, mokoma sudaryti ir vartoti medicininius (anatomijos, farmacijos ir klinikinius) terminus.

Šis kursas apima tris lietuvių kalbos istorijos dalis – įvadą, istorinę fonetiką ir rašomosios kalbos istoriją. Kursas pradedamas įvadu į diachroninę lingvistiką: kalbos kitimo dėsningumai, kalbos kitimo priežasčių aiškinimai, tyrinėjimo istorija, kalbos istorijos tyrinėjimo metodai. Aptariama lietuvių kalbos tyrimo istorija, jos tyrimo šaltiniai. Antrojoje kurso dalyje aiškinamasi, kaip, remiantis bendrinės kalbos, tarmių, raštijos paminklų duomenimis, vidinės rekonstrukcijos metodu atskleidžiami lietuvių kalbos garsų raidos dėsniai, nustatoma balsių sistemos kilmė, aiškinamas kirčio ir priegaidžių sistemos susiformavimas. Mokomasi remiantis garsų atitikmenų lentelėmis rekonstruoti pralietuviškas, prabaltiškas, praindoeuropietiškas žodžių (morfemų) formas, atskirti skolinius nuo savų žodžių. 
Trečiojoje kurso dalyje  aptariami pirmieji raštai lietuvių kalba, jų specifika. Praktiškai skaitomi ir analizuojami tekstai, mokoma atpažinti fonetikos, morfologijos ir leksikos archaizmus ir tarmybes, nustatyti teksto tarminį pagrindą. 

Akredituota Sorry, your browser does not support inline SVG.

Puslapis: () 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10