Puslapis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()

Kurso pagrindinis tikslas - šmokyti efektyviai tvarkytis kompiuterio darbo terpėje (kopijuoti ir perkelti bylas bei aplankus, manipuliuoti langais ir piktogramomis, naudotis paieškos galimybėmis). Pagrindinės temos:
Tipinių užduočių vykdymas integruotais MS Office (Word, Excel) paketais, keitimasis informacija.
Duomenų bazių kūrimas ir apdorojimas naudojant MS Excel.

Tai specialaus lavinimo dalykas, kurio tikslas yra suteikti studentui diskrečiosios matematikos ir algoritmų teorijos žinias, sąvokas bei terminus, reikalingus studijuojant specialią programavimo teorijos literatūrą . Pateikti pagrindinius diskrečiosios matematikos teiginius, išnagrinėti jų įrodymus, bei kartu atliekant pratimus, įvaldyti diskrečiosios matematikos metodus, reikalingus praktinių inžinerinių uždavinių sprendimui, sudaryti naujus sudėtingesnius algoritmus.

Kurso metu pristatomi ir nagrinėjami iš optimizavimo metodų praktiškai dažniausiai naudojami tiesinio programavimo modeliai ir metodai, skirti optimaliems sprendimams surasti bei pagrįsti, demonstruojamos jų taikymo galimybės, leidžiančios ne tik rasti geriausią sprendimą, bet ir atlikti išsamesnę ūkinės veiklos analizę. Supažindinama su nuolatinio tobulinimo, analizės ir problemų sprendimo vadybiniais metodais, parodomas jų praktinis naudojimas realiems uždaviniams spręsti, galimybės valdyti technologinius procesus. Taip pat analizuojami būdai numatyti ir valdyti galimas rizikas, išmanyti kokybiško projekto ypatumus, taikyti visuotinės kokybės vadybos principus projekto valdymo procese.

Ruošdamas baigiamąjį darbą, magistrantas privalo panaudoti studijų metu įgytas žinias. Šioje mokslinio darbo dalyje magistrantas turi įvertinti gautus analitinių ir eksperimentinių tyrimų duomenis bei gebėti juos modeliuoti, atlikti rezultatų palyginamąją analizę ir pateikti galutines išvadas, jas apibendrinti, išanalizuoti inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą aukštųjų technologijų naudojimui.

Formuoti žinias apie uostų ir teritorijų projektavimą, įvertinant uosto vystimosi tendencijas, akvatorijų, teritorijų, įplaukos kanalų, uosto vartų, krantinių, krovininių bei keleivinių terminalų ir kitų uosto elementų paskirtis.

Dalyko tikslas - susipažinti studentus su kompiuterio fiziniu, loginiu, programiniu architektūros lygiais, procesoriais, kompiuterinėmis sistemomis, įvedimo-išvedimo posistemėmis, asemblerio procedūrų ir išorinių įrenginių tvarkyklių sudarymo ypatumais.

Pagrindinis dalyko tikslas - įsisavinti kompiuterinės grafikos pagrindus, išmokti naudoti informatikos metodus ir priemones skaitmeninio vaizdo kūrimui.

Pagrindinis kurso tikslas - įsisavinti kompiuterinės grafikos pagrindus, išmokti naudoti informatikos metodus ir priemones skaitmeninio vaizdo kūrimui.

Dalykas susipažindina su kompiuterio fiziniu, loginiu, programiniu architektūros lygiais, procesoriais, kompiuterinėmis sistemomis, įvedimo-išvedimo posistemėmis, asemblerio procedūrų ir išorinių įrenginių tvarkyklių sudarymo ypatumais.

Pakavimo technologijų ir įrenginių sande studijuojamos pakavimo medžiagos, pakavimo technologijos ir įrenginiai, jų veikimo principai bei konstrukcijos, mokomasi teisingai parinkti tinkamas pakavimo technologijas, nustatyti ir nagrinėti minėtų technologijų techninius-ekonominius rodiklius, atlikti šių rodiklių palyginamąją analizę.

Suteikiama žinių apie veiklos sistemų projektavimo metodikas, principus bei įvairius taikomus metodus. Supažindinama su pagrindinėmis sąvokomis ir modeliais, kurie aiškina šiuolaikinės organizacijos veiklos esmę, veiklos procesų analizės principų taikymą, modeliuojant ir tobulinant bei kompiuterizuojant organizacijų veiklą. Mokoma sudaryti, analizuoti, specifikuoti, patikrinti, komentuoti ir įvertinti sudarytus sistemų modelius. Formuojamos specifinės žinios apie sistemų kūrimo metodiką, sudarančią procedūrų rinkinius, CASE priemones ir dokumentaciją. Sąsaja su informatikos inžinerijos (E100) kryptimi: Informacinių sistemų inžinerija (E150), Programų sistemų inžinerija (E160) šakos.

Suteikiama informatikos inžinerijos specialybės studentams žinias apie bazines algoritmavimo, struktūrinio ir procedūrinio programavimo sąvokas, supažindinama su Pascal/Delphi ir C++ programavimo kalbomis. Praktiniuose užsiėmimuose studentai įgyja realių uždavinių sprendimo įgūdžius atliekant laboratorinius darbus FPS ir/ar Borland Delphi, C++ Builder ir/ar Microsoft Visual C++ programavimo terpėse. Dalyko medžiaga pateikiama susiejant teorinę ir empirinę dalyko puses, skatinama neapsiriboti keliais informacijos šaltiniais. Sąsaja su informatikos inžinerijos (E100) kryptimi: Informacinės technologijos (E140) šaka.

Suteikiamos žinios apie lokalių kompiuterių tinklų veikimo principus, kliento ir darbo stoties sąveikos principus, išsiaiškinami duomenų maršrutizavimo bei kompiuterių tinklų valdymo principai. Ugdomi gebėjimai: pagal užsakovų pageidavimus projektuoti lokalius kompiuterių tinklus; konfigūruoti tinklo įrenginius, suderinant juos darbui tinkle.

Studijų kokybės vertinimo apklausos

Kursas suteikia studentams žinių, leidžiančių suprasti teorinius/konceptualinius erdvinių duomenų modeliavimo ir prognozavimo metodus. Kurso metu analizuojamos erdvinių duomenų analizės prielaidos, erdvinių duomenų modelio komponentų savybės, nagrinėjamos erdvės savybės įtakojančios prognozės rezultatus. Pagrindinis dėmesys skiriamas analizuojamų algoritmų skirtumams bei privalumams, praktiniam taikymui visuomeninėje geografijoje.

Tai elektros inžinerijos krypties studijų pagrindų dalykas. Jo tikslas – suteikti studentams žinias apie elektros pavarų projektavimą, variklio galios skaičiavimą ir variklio parinkimą, pavarų greičio reguliavimo principus ir savybes, mechaniką, pereinamuosius procesus

Pavarų valdymo sistemų pagrindai skirti įsisavinti žinias apie kontaktines ir bekontaktes elektros pavarų automatinio valdymo sistemas, apie įvairių pavarų ir keitiklių su grįžtamais ryšiais statinį ir dinaminį režimą, apie elektros pavarų analizę ir sintezę, kai tos sistemos dirba automatiniame režime.

Studijų metu siekiama suteikti studentams žinių apie elektros pavarų teoriją.

Dalyko tikslas - suteikti studentams žinių apie objektinio programavimo sąvokas, modernias programavimo technologijas ir priemones, išmokyti kurti taikomąsias objektines programas.

Puslapis: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ()