Help with Search courses

Pakeičiamumo ir matavimų kurse išdėstomi pagrindiniai gaminių pakeičiamumo, matmenų tolerancijų laukų ir suleidimų sudarymo principai. Suteikiamos žinios apie įrenginių detalių elementų ir paviršių geometrinės formos bei padėties tikslumą, tipinių sujungimų pakeičiamumą, matmenų grandinių sprendimo būdus, ribinius kalibrus; išugdomas gebėjimas parinkti ir dirbti universaliomis bei specialiomis matavimo priemonėmis.

The aim of this course is to give knowledge and skills in diferential and integral calculus. The course advises functions of several variables and differential calculus of its, theory of indefinite and definite integrals.

Matematinės analizės kurso antroji dalis skirta informatikos specialistams. Jo tikslas supažindinti su kelių kintamųjų funkcijų diferencialiniu skaičiavimu, su neapibrėžtiniu ir apibrėžtiniu integralais.

Studentams suteikiamos žinios apie gamybos procesuose naudojamo vandenų sudėtį ir savybes. Nagrinėjami gamybinio vandens paruošimo metodai: mechaniniai ir fizikiniai-cheminiai. Analizuojami pagrindiniai cheminiai-technologiniai rodikliai, turintys įtakos skirtingiems technologiniams procesams. Nagrinėjami gamybinio vandens ruošimo įrenginiai ir technologinių schemų įpatumai.

Studijuojantys procesų inžinerijos dalyką įgyja žinių technologinių procesų teorijos, heterogeninių sistemų perskyrimo, maišymo, ir šiluminių procesų (šilumos perdavimas, šildymas, šaldymas, kondensacija, garinimas ir kt.) srityse. Nagrinėjama cheminės technologijos procesų panašumo teorija ir jos taikymo praktikoje elementai. Taip pat nagrinėjami hidrodinaminių ir šiluminių procesų vertinimo ir optimizavimo principai, aparatų skaičiavimo ir parinkimo pagrindai.

Kurse supažindinama su korozijos inžinerijos pagrindais, metalų ir jų lydinių korozijos prevencija, nagrinėjami įvairūs korozijos tipai, apsaugos ir prevencijos metodai, korozijai atsparių dalių projektavimas, standartizuoti korozijos testavimo metodai. Analizuojama įranga reikalinga laboratoriniams tyrimams.

Šis sandas skirtas inžinerinės ir kompiuterinės grafikos programinės įrangos įvairovės studijavimui ir darbo su skirtingais programiniais paketais metodų bei specifikos įsisavinimui. Studentai išmoksta dirbti su skirtingų CAD ir kitų grafikos paketų įrankiais, atlikti įvairius sudėtingus detalių inžinerinius ir mazgų surinkimo brėžinius. Kurti 3D modelius bei jų realistines vizualizacijas. Kartu su teorinėmis žiniomis studentai gauna darbo su populiariausiais 3D grafikos produktais praktinius įgūdžius.

Supažindinti studentus su statistiniais kokybinių ir kiekybinių duomenų analizės metodais bei jų taikymais socialiniuose moksluose.

Inžinerinės ir kompiuterinės grafikos kursas apima braižomosios geometrijos ir braižybos kursų pagrindus. Inžinerinėje grafikoje mokoma brėžinio sudarymo pagrindų, atvaizduoti plokštumoje bet kokį erdvinį kūną, taip pat pagal nubraižytus kūno atvaizdus suvokti jo formą, nustatyti matmenis ir padėtį erdvėje. Disciplinoje studijuojami geometrinės braižybos pagrindai, nagrinėjami projekcinės braižybos klausimai, braižomi eskizai, detalių ir surinkimo brėžiniai. Inžinerinės grafikos pagrindams mokyti naudojama automatizuoto projektavimo sistema Auto CAD.

Laivo inžinerinės grafikos kurse nagrinėjama tipinio laivo architektūra ir konstrukcija. Automatizuota laivų projektavimo sistema AUTOSHIP atliekamas laivo korpuso modeliavimas, kompiuterinio projektavimo sistema AutoCAD braižomi laivo korpuso konstrukcijos brėžiniai.

Statinių architektūra ir konstrukcijos dalyko tikslas – suteikti studentams profesinių žinių apie pastatų erdvinė konstrukcinė sandara, klasifikacija, elementai ir jų sąveika. Visuomeninių, pramoninių, daugiaaukščių pastatų konstrukcijos: pamatai, sienos, pertvaros, perdangos, grindys, laiptai, stogai. Karkasinių, didelių tarpatramių ir aukštybinių pastatų konstrukcinės sistemos ir jų elementai, konstrukciniai sprendiniai. Įsisavinamos žinios pastato konstrukcinės dalies projektavimui bei įgyjami gebėjimai pastatų ir inžinerinių statinių konstrukcinius elementus pritaikyti projektavime.

Urbanistika ir uosto statinių projektavimas dalyko tikslas – suteikti studentams pakankamai profesinių žinių apie pastatų architektūrinio projektavimo ypatumus, projektavimo ir planavimo normatyvus.. Suteikiamos žinios apie pastatų ir inžinerinių statinių konstrukcinės sandaros ypatumus. Įsisavinamos žinios pastato konstrukcinės dalies projektavimui bei įgyjami gebėjimai pastatų ir inžinerinių statinių konstrukcinius elementus pritaikyti projektavime. Suteikiamos žinios apie uosto statinių raidą Lietuvoje, bei jų statybos ypatumus. Šis dalykas sudaro statybos inžinerijos specialybės studentų ruošimo pagrindą ir yra bazė tolimesnėms specialybės studijoms ir praktiniam konstrukciniam darbui

BIM grafinės aplinkos tikslas – suteikti bendrąsias statybos proceso skaitmeninimo ir statinio informacinio modeliavimo (BIM) žinias ir suformuoti dalykinius gebėjimus jas taikyti praktinėje veikloje. Taip pat suteikti įgūdžius projektavimo srityje, skaityti įvairios paskirties brėžinius, atliktus skirtingais programiniais paketais.

Studijuojantieji aplinkos inžineriją įgyja žinių apie žmogaus įtaką gamtai, aplinkos etiką, teisinę bazę ir švietimą. Pateikiamos žinios apie taršą, taršos šaltinius, jų poveikį gamtai ir žmogui. Supažindinama su energetiniais ištekliais, alternatyviąja energetika, racionalaus energijos naudojimo principais.

Studijų dalyko „Gamybos skaitmenizavimas“ tikslas yra suteikti studentams žinių apie šiuolaikinių gamybos procesų valdymą, dirbant su modernia įranga. Dirbant nuolat kintančioje veikloje, svarbu sukurti unikalią paslaugą ar produktą. Įgytos žinios šioje srityje siejasi su didžiuliu inovacijų ir augimo potencialu. Gamybos skaitmeninimas materializuojasi pritaikant naujausias gamybos technologijas. Naudojant šias technologijas, gamybos procesas gali būti virtualizuotas ir tapti prieinamas nuotoliniu būdu per internetą. Tai teikia geresnio prognozuojamumo, preciziškumo, planavimo, stebėsenos ir kontrolės naudą. Taigi, skaitmeninimas yra esminis tikslas siekiant užtikrinti pramonės inovacinius pajėgumus ir kitos eros modernios gamybos priemones, o per tai – masinę, paklausą atitinkančią aukštos kokybės individualizuotų produktų gamybą.

Šis sandas skirtas susipažinti su novatoriškų gamybos technologijų ir metodikų panaudojimu, siekiant pagerinti konkurencingumą gamybos sektoriuose. Tradicinė gamyba grindžiama specialių gamybos linijų naudojimu, turinčių mažai arba visiškai neturinčių lankstumo. Pažangi gamyba apima įvairius gamybos metodus, kurie visiškai išnaudoja gamyklą ir yra efektyvi bei greitai perderinama kuriant naujus produktus. Sandas nagrinėja greitos prototipų gamybos metodus, šiuolaikines suvirinimo technologijas, lakštinių metalų apdirbimą ir kitus netradicinius apdirbimo metodus, kurios naudoja informacines komunikacijos technologijas ir apjungia gamybą į vientisą ir intelektualią sistemą.

Sando metu studentams suteikiamos žinios apie automatizuotos gamybos valdymo sistemas ir jų elementus. Sužino jutiklių veikimo principus ir juos pritaikyto kuriant valdymo sistemas. Studentai sudaro įvairaus sudėtingumo elektropneumatines valdymo sistemas ir išmoksta skaityti jų schemas. Studentai kuria automatizuotos gamybos valdymo sistemas su žingsninėmis, servo pavaromis, išmoksta pritaikyti PLV įvairiems valdymo uždaviniams spręsti, bei sudaryti valdymo programas. Studentai supažindinami su supervizorinio valdymo sistemomis, pramoniniais ir mobiliaisiais robotais, sudaro mobiliojo roboto valdymo programas naudojant blokinio valdymo schemas arba taikant LABVIEW programinį paketą

Kompiuterizuoto apdirbimo technologijų projektavimo sande nagrinėjamos šiuolaikinės programinio valdymo metalo apdirbimo staklių sandara. Studijuojant šį dalyką studentai susipažįsta su staklių koordinačių sistemomis ir atskaitos taškais, staklių valdymo programos struktūra ir kodais, įrankių judesių valdymu, įrankių kompensacija, gauna programinių tekinimo ir frezavimo staklių programavimo pagrindus. Taip pat studentai gauna įgūdžių dirbti su kompiuterizuoto mechaninio apdirbimo (CAM) programinėmis įrangomis skirtomis ruošti staklių programinio valdymo programas.

Kurse studijuojami kompiuterių tinklų sudarymo principai ir komunikacijų protokolai. Nagrinėjami lokalių tinklų (LAN) elementai, ryšio protokolai, standartai, operacinių sistemų funkcijos ir administravimas. Kuriami virtualūs lokalūs laidinio ryšio ir bevieliai tinklai. Nagrinėjami duomenų perdavimo fiksuotais ir mobiliais telekomunikacijų tinklais principai. Studijuojama TCP/IP protokolų šeima, adresų išrišimo protokolas ARP, IP paketų struktūra, jų antraštės, adresavimas, paketų perdavimas tinklu, DNS funkcijos.