Duomenų gavyba yra vienas įdomesnių mašininio mokymo srities komponentų. Tai tarpdisciplininis dalykas. Paskaitos apima duomenų paruošimo apdorojimui ir redukcijos, peržiūros ir vizualizavimo temas. Aptariamos tokios duomenų gavybos technikos kaip antai klasifikavimas ir klasterinė analizė. Supažindinama su duomenų organizavimo ir duomenų ištraukimo pagal turinį duomenų bazėje principais.