Duomenų gavyba yra vienas įdomesnių mašininio mokymo srities komponentų. Tai tarpdisciplininis dalykas. Paskaitos apima duomenų paruošimo apdorojimui ir redukcijos, peržiūros ir vizualizavimo temas. Aptariamos tokios duomenų gavybos technikos kaip antai klasifikavimas ir klasterinė analizė. Supažindinama su duomenų organizavimo ir duomenų ištraukimo pagal turinį duomenų bazėje principais.

Supažindinama su x86 mikroprocesorių architektūros savybėmis programuojant asembleriu; asemblerio komandomis, procedūromis, programavimo asembleriu taisyklėmis. Mokoma kurti specializuotas išorinių įrenginių valdymo ir duomenų rinkimo per tipinius įvedimo – išvedimo kanalus procedūras-tvarkykles.
Kursas skirtas informatikos specialybės bakalauro studijų programos dalyviams.

Akredituota Sorry, your browser does not support inline SVG.